Beezeebee01
|VKook|RichKid

|VKook|RichKid

Tác giả:

23419 2143

The mafia parents and their baby boy. ... Truyện có liên quan mật thiết tới BBCAH cả 2 phần nha cả nhà. ⚠️ TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD ⚠️ 🛑 KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER VÀ ĐẠO NHÁI Ý TƯỞNG. Zee. Started on: 1206022 Finished on: không có ngày finish vì nghĩ gì viết đó. #2 mafia

|VKook|Full|1|Búp bê của Anh Hai

|VKook|Full|1|Búp bê của Anh Hai

Tác giả:

526060 40055

The mafia boss and his pretty little taciturn doll. ... Truyện có 2 phần: Phần 1 (đã hoàn): 46 chương + 2 randomfacts. Phần 2 (chưa hoàn): 36 chương dự kiến + 1 randomfacts. ❌ ANTI INCEST ❌ ⚠️ TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD ⚠️ ⚠️ DARK, SMUT, BLOOD & GORE, MAFIA AU, OOC, Jungkook có 2 nhân cách. 🛑 KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER VÀ ĐẠO NHÁI Ý TƯỞNG. *Under reconstruction STARTED ON: 0220204 (4/2/2022) FINISHED ON: 0220406 (6/4/2022) #1 mafia #2 mafia #1 caoh #1 jeonjungkook #2 taehyung #4 kimtaehyung

|VKook|Full| 49 NGÀY

|VKook|Full| 49 NGÀY

Tác giả:

1397 150

The immortal god and his last fading light. #Liminalspace 080622

|VKook|DROP| Em như Marijuana

|VKook|DROP| Em như Marijuana

Tác giả:

4942 509

Em như cần sa, anh vướng vào chẳng thấy đường ra. Chuyện tình giữa anh chủ phòng tranh và chàng nghệ sĩ xăm mình. Marijuana aka cannabis. Tên cũ: DOUBLE DADDY ________________________________________ ⚠️ Category: mature, smut, Kim Taehyung có hai nhân cách, age gap, size gap, dom&sub. ⚠️ TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD ⚠️ STARTED ON: 28/4/22 FINISHED ON:???? Zee Một chiếc fic vừa mận vừa ngọt đây :)))

|VKook|2|Búp bê của Anh Hai

|VKook|2|Búp bê của Anh Hai

Tác giả:

161167 15289

The mafia boss and his pretty little taciturn doll. ⚠️ TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD ⚠️ ⚠️ DARK, SMUT, BLOOD & GORE, MAFIA AU, OOC, Jungkook có 2 nhân cách. 🛑 KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER VÀ ĐẠO NHÁI Ý TƯỞNG. Các bạn chưa đọc part 1 thì hãy đọc đi rồi quay lại đây nhé, nếu không sẽ không hiểu gì đâu. Zee 0220405 (taeguk day)

|VKook|Full| What did you do in Paris?

|VKook|Full| What did you do in Paris?

Tác giả:

10176 1242

Anh đã làm gì ở Paris, trong after party của Celine? Jungkook, hãy nghe anh giải thích! ⚠️ TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD ⚠️ 🛑 KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER VÀ ĐẠO NHÁI Ý TƯỞNG. Zee 29062022

|VTaeKook|Full| DOUBLE TIGER

|VTaeKook|Full| DOUBLE TIGER

Tác giả:

7813 548

Beauty Jungkook and his two husbands. ... ⚠️PORN WITHOUT PLOT, 3SOME, DOUBLE PENETRATION, 게이 섹스 ⚠️ TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD ⚠️ 🛑 KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER VÀ ĐẠO NHÁI Ý TƯỞNG. Artist:??? (If you know their names, plz tell me) Twoshot đặc biệt ngọt ngào chữa lành cho những tâm hồn bị tổn thương bởi "Búp bê của Anh Hai" nha :))) Artist:???? Zee 2/20/2022 #28 taekook

|VKook|Full| BabyTeeth

|VKook|Full| BabyTeeth

Tác giả:

11064 1265

The baby vampire and his sire. Artist's twitter: @1954love_hate_ ⚠️ TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD ⚠️ 🛑 KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER VÀ ĐẠO NHÁI Ý TƯỞNG. Zee 2506022

|VKook|Full|KẾT HÔN VỚI QUỶ

|VKook|Full|KẾT HÔN VỚI QUỶ

Tác giả:

42448 4286

49 DAYS sequel ⚠️TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD⚠️ 🛑 KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER VÀ ĐẠO NHÁI Ý TƯỞNG. Zee Artist: unknown #13 shortfic #14 horror #10 shortfic 1006022 1706022

|VKook| Chú nuôi

|VKook| Chú nuôi

Tác giả:

71569 6254

The CEO and his dainty baby star candy. ... Love bunny. Kiss bunny. Fuck bunny. ... Cre pic: @monnieminnie 🔞 DARK & AROUSAL 🔞 ⚠️ TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD ⚠️ 🛑 KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER VÀ ĐẠO NHÁI Ý TƯỞNG. Zee 0207022 #1 shortfic #3 jungkook #1 taehyung #1 comedy