Cửu cực yêu tiên - TruyenFun

Siêu nhiên

Hoàn thành

2018-05-16

Cửu cực yêu tiên

256 lượt thích / 30239 lượt đọc
Cửu cực yêu tiên Tác giả: Tửu Túy Cửu Link: www.jjxsw.com/txt/25577.htm Văn án: Đại đạo mênh mông, lẻ loi độc hành, tâm chi sở hướng, là vì đạo. Hạo Nhiên tông tạp dịch đệ tử Tô Cửu, ngẫu nhiên được thượng cổ tẩy tủy linh đan, tẩy tủy Dịch Kinh, đạp tiên lộ! ! Ps: Bổn văn nữ chủ sát phạt quyết đoán! Không tiểu bạch! Không thánh mẫu! Hoan nghênh chư vị đạo hữu nhập hố ~ Ps: Nữ chủ không phải yêu tu không phải yêu tu không phải yêu tu, cũng không phải yêu! ( văn phong thiên ám, vô nam chủ, không mừng chớ nhập ) Tác giả tự định nghĩa nhãn: Tu tiên phấn đấu sát phạt quyết đoán