Thần Ác Linh - TruyenFun

Tâm linh

Đang cập nhật

2022-09-20

Thần Ác Linh

47 lượt thích / 342 lượt đọc
Thế là hành trình trừ quỷ của đội bắt ma cũng khép lại. Giờ đây một hành trình mới lại sắp mở ra. Và lần này, khi đã trở về quê hương, liệu Lâm và những người bạn sẽ gặp phải những gì?